Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за актуализираната ни Политика за поверителност. За да получите по-прозрачна и ясна информация за начина, по който обработваме личните Ви данни. В Политиката за поверителност описваме с повече подробности какви лични данни имаме за Вас и как ги използваме. Също така актуализирахме информацията за Вашите права, например как да получите достъп до данните си и как можете да поискате да прекратите използването им.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА Cookies (бисквитки)

Cookies(Бисквитките) са информация,съхранена във Вашия браузър.Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори,необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги
Газ Лоджистикс ЕАД прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС
Cookies(Бисквитките) се използват за следните цели:
Сесия и управление на навигацията(идентификатор на сесията,защита на сигурност,предишна стъпка за бутон“обратно“ и др.)
Срок за съхранение :Временно(за времето на престоя Ви в Сайта).Тези Cookies(Бисквитките ) са технически необходими за вход,управление на навигацията и ползването на Сайта.Сайта не може да функционира надежно и нормално без тях.
Срок за съхранение:До 6/шест/ месеца от последното ползване.

Контрол на Cookies (Бисквитките) в браузъра .

В случай че желаете ,можете да използвате и настройките на Вашия браузър,за да изтриете и/или забраните ползването на Cookies(Бисквитките) от конкретен или от всички сайтове.